DG-standaard

Diergeneesmiddelenstandaard

De Diergeneesmiddelenstandaard (DG-standaard) is een geneesmiddel-database die door de Autoriteit Diergeneemiddelen wordt onderhouden, waarmee per diergeneesmiddel de blootstelling van een dier aan het antibioticum tijdens een toediening conform de registratiebeschikking kan worden berekend. Meer details over deze DG-standaard vindt u in de Standard Operating Procedure (SOP) ’DG-standaard', versie januari 2015.

Alle in de DG-standaard opgenomen variabelen staan, met een korte omschrijving en eventuele opmerkingen over opname in in appendix IV van de SOP Berekening van de DDD/J voor antimicrobiële middelen door de SDa voor de rundvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveesector; 1.0, versie juni 2013. Momenteel heeft het SDa-panel deze beschrijving onder revisie.

'Defined Daily Dose Animal' per farm per year (DDDAF)

Het SDa-expertpanel heeft met ingang van 2014 in haar rapporten het Nederlandse begrip ‘dagdoseringen per dierjaar (DDD/J) vervangen door de term DDDAF: “Defined Daily Dose Animal” per farm per year om beter aan te sluiten op de internationale terminologie. Ook hanteert het SDa-expertpanel in de rapportage over het antibioticagebruik in 2013 het begrip DDDANAT  “Defined Daily Dose Animal” National, dat het gebruik van antibiotica in een complete sector weergeeft. Deze maat wordt gehanteerd in verband met de internationale vergelijkbaarheid. De DDDANAT is het gewogen (naar het aantal kilogrammen dier op een bedrijf) gemiddelde van de DDDAF. Deze terminologie zal in een nieuwe versie van de SOP ‘Berekening van de DDDA  voor antimicrobiële middelen door de Autoriteit Diergeneesmiddelen voor de rundvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveesector’ worden opgenomen.

De algemene doseringstabel

De algemene doseringstabel van de DG-standaard wordt regelmatig aangepast. De hier gepubliceerde versie (februari 2017) in pdf dient ter inzage. Voor vragen over de antimicrobiële middelen in deze lijst kunt u contact opnemen met de Autoriteit Diergeneesmiddelen via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl. Ook verzoeken voor het gebruik van de actuele updates van de doseringstabel en/of de EAN-koppeltabel als Excel-file kunt u indienen via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.

U vindt hier een overzicht van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid omdat zij als laatste redmiddel worden ingezet in de humane geneeskunde. Voor dierenartsen zijn deze middelen zogenaamde 'derdekeus-antibiotica'. Zowel de merknaam van het middel als de naam van de werkzame stof die behoren tot de derdekeusmiddelen, zijn weergegeven.