Actualiteiten

18 november 2014

Dierenartsen gaan aan de slag met de veterinaire benchmark indicator van de SDa

Bij de introductie van de Veterinaire Benchmarkindicator (VBI) eerder dit jaar kondigde de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) aan dat zij op eenzelfde wijze als de dierhouderij de door de SDa ontwikkelde systematiek wilde automatiseren en implementeren in haar kwaliteitssysteem voor dierenartsen. De invulling hiervan liet helaas op zich laten wachten, maar onlangs werd bekend dat  de Groep Geneeskunde Landbouwhuisdieren van de KNMvD op verzoek van de SGD nu een verbetertraject  heeft opgesteld  met inspannings-verplichtingen voor praktiserende dierenartsen met een VBI in het actiegebied. Deze inspanningen zijn gericht op het gezamenlijk met de veehouders terugdringen van het antibioticagebruik op veehouderij-bedrijven met hoge dierdagdoseringen. Het voorstel wordt deze maand besproken binnen de Colleges van Belanghebbenden van de SGD. De SDa ziet uit naar de uitkomst van dit overleg. Meer informatie over de VBI vindt u in de twee laatste SDa-rapporten. Een uitgebreide beschrijving van de rekensystematiek staat beschreven in het rapport van maart 2014 en de laatste trends in het rapport van juli 2014,revisie september 2014.

 

25 maart 2014

SDa-rapport “ De Veterinaire Benchmark Indicator: naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk”

De SDa heeft op 25 maart 2014 haar rapport “ De Veterinaire Benchmark Indicator: naar een transparant en verantwoord voorschrijfpatroon van antibiotica in de veterinaire praktijk” uitgebracht. In dit rapport presenteert het SDa-expertpanel de Veterinaire Benchmarkindicatoren (VBI) en de resultaten van de eerste analyses van het voorschrijfpatroon van antibiotica van dierenartsen.

Het SDa-expertpanel past een benchmark toe op alle bedrijven waar een dierenarts een één-op-één relatie mee heeft.  U vindt hier de brief van de SDa met het volledige rapport. Het antwoord op veel gesteld vragen over de Veterinaire Benchmarkindicator vindt u hier

Om u als dierenarts in de gelegenheid te stellen uw eigen VBI te berekenen stelt de SDa een online rekentool beschikbaar. Hiermee krijgt u snel en eenvoudig inzicht in uw eigen voorschrijfpatroon.