Nieuws

14 juni 2018

Antibioticumgebruik landbouwhuisdieren neemt verder af; nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’...Ten opzichte van 2016 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen...Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2016 een afname te zien van het antibioticumgebruik in de kalkoensector (23,7%), de vleeskuikensector (7,8%), de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%)...

29 mei 2017

SDa brengt rapport uit over het antibioticumgebruik 2016

Daling antibioticumgebruik in diersectoren zet door De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016’...Ten opzichte van 2015 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen...Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2015 een daling te zien in antibioticumgebruik in de vleeskuikensector (30,1%), de kalkoensector (26,5%), de kalversector (5,3%), de melkveesector (3,2%) en de varkenssector (1,9%)...

25 april 2017

Promotie David Speksnijder: Antibiotic use in farm animals, supporting behavioural change ..

David Speksnijder zal op dinsdag 25 april promoveren op een onderzoek naar antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren, gedragsverandering bij dierenartsen en veehouders (Volledige titel: Antibiotic use in farm animals: supporting behavioural change of veterinarians and farmers)...Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van prof...

18 november 2016

Mw. Hetty van Beers benoemd tot Lid van Verdienste door ledenraad van de KNMvD

Op het Nationaal Veterinair Congres 2016, dat op 11 en 12 november plaats vond in Nieuwegein, is de directeur van de SDa, mw...Hetty van Beers, door de ledenraad van de KNMvD benoemd tot Lid van Verdienste...Mw...van Beers ontving deze eretitel onder andere voor haar inspanningen als "uitstekende ambassadeur van de dierenartsen, maar ook van het bijzondere initiatief van overheid, sectoren en dierenartsen om gezamenlijk het antibioticagebruik te reduceren opdat de resistentieproblematiek zal afnemen...

8 november 2016

SDa-brief 'Antibioticumgebruik bij paarden'

Onderaan deze brief vindt u de link naar het rapport Utrecht, 8 november 2016 Betreft: SDa-rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 Geachte relatie, De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, biedt u hierbij het rapport ‘Antibioticumgebruik bij paarden’, uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014 aan...

Archief