Welkom bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen

De Autoriteit Diergeneesmiddelen streeft naar verantwoord gebruik van antimicrobiele middelen in de Nederlandse dierhouderij in het belang van de volksgezondheid en met in achtneming van de borging van dierenwelzijn.

Bent u dierhouder, dierenarts of consument?

Antibioticumgebruik landbouwhuisdieren neemt verder af; nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’. Ten opzichte van 2016 zijn nagenoeg alle sectoren er in geslaagd het gebruik van antibiotica verder terug te dringen. Op basis van de dierdagdoseringen is ten opzichte van 2016 een afname te zien van het antibioticumgebruik in de kalkoensector (23,7%), de vleeskuikensector (7,8%), de kalversector (3,6%) en de varkenssector (1,9%). Het antibioticumgebruik in de rundveesector stijgt licht. Het gebruik van derde keuze middelen, specifiek fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporines, is in de gemonitorde sectoren in 2017 wederom zeer laag. lees verder

 

SDa-jaarverslag 2017

Het SDa-bestuur heeft haar jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten in 2017 en in het jaarverslag is de jaarrekening 2017 opgenomen. 

Laag antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden

De SDa heeft de rapporten van de onderzoeken naar het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren en paarden uitgebracht. De rapporten zijn het resultaat van de surveys uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Uit de onderzoeken blijkt dat het gebruik van antibiotica bij gezelschapsdieren en paarden laag is. Het aantal DDDADAP voor gezelschapsdieren in 2014 was 2,6 en voor paarden 0,56. Het gebruik is ten opzichte van 2012 gedaald met 17,2% voor gezelschapsdieren en met 24% voor paarden. Ook het gebruik van derde keuze middelen is in 2014 gedaald ten opzichte van 2012, tot 0,189 DDDADAP bij gezelschapsdieren en 0,013 DDDADAP bij paarden.Lees verder voor gezelschapsdieren begeleidende brief en rapport gezelschapsdieren en voor paard begeleidende brief en rapport Paard.

SDa stelt relatie tussen antibioticagebruik en resistentie vast; geen onderbouwing voor benchmarkwaarden

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) publiceert het rapport “Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen, is benchmarken op basis van informatie over resistentie mogelijk? Lees verder