SDa expertpanel

Leden van het SDa-expertpanel:

Panelvoorzitter

prof. dr. D.J.J. Heederik

epidemioloog, Hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse en milieuepidemiologie, IRAS, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Nevenfuncties

dr. I.M. van Geijlswijk

hoofd apotheek, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Nevenfuncties

prof. dr. J.W. Mouton

arts-microbioloog, Hoogleraar Farmacodynamiek en kinetiek van antimicrobiële middelen, Erasmus MC Rotterdam
Nevenfuncties

prof. dr. J.A. Wagenaar

Hoogleraar Klinische Infectieziekten, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Nevenfuncties

dr. J.H. Jacobs

Onderzoeksmedewerker gegevensanalyse

ir. P. Sanders

Onderzoeksmedewerker gegevensanalyse

Klankbordgroep SDa-expertpanel

Het SDa-expertpanel beschikt over een klankbordgroep. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier diersectoren en de KNMvD. Het expertpanel overlegt twee 
maal per jaar met de klankbordgroep. Daarnaast is er een tot twee maal per jaar overleg 
tussen het expertpanel en de individuele diersectoren. De samenstelling van de klankbordgroep expertpanel vindt u in bijlage 4 (pag. 18) van het SDa-jaarverslag 2016.