Agenda

De SDa geeft regelmatig lezingen op bijeenkomsten. Hieronder vindt u een overzicht van de data waarop deze lezingen plaatsvinden.

« naar nieuwsoverzicht

11 september 2017

G20: 1st Meeting directeuren humane en veterinaire instituten, Berlijn

Mw. Hetty van Beers woont op 11 en 12 september de 1e bijeenkomst bij van directeuren van humane en veterinaire instituten uit 20 landen in Berlijn voor de uitwisseling van ervaringen. De bijeenkomst is een voortvloeisel van de G20 top, die in juni van dit jaar plaats vond in Hamburg. Tijdens de top is door de wereldleiders afgesproken kennis te delen over het OneHealth concept. Parallel aan de bijeenkomst van directeuren komen wetenschappers bijeen die belast zijn met het analyseren van gegevens van antibioticagebruik en het monitoren van resistentie in zowel het humane als veterinaire veld.