Dierenartsen

Het SDa-expertpanel past voor dierenartsen een benchmark toe op alle bedrijven  waar een dierenarts een 1-op-1 relatie mee heeft.  Het voorschrijfpatroon van de dierenarts wordt als aanvaardbaar beschouwd als minder dan 1 op de 10 van zijn bedrijven zich in het actiegebied bevindt (veterinair streefgebied < 0,1). Een dierenarts schrijft  teveel antibiotica voor als globaal 1 op de 3 van  bedrijven zich in het actiegebied bevindt (veterinair actiegebied: > 0,3).

Voordeel van de gekozen rekenmethodiek dat het voorschrijfpatroon van een dierenarts niet meteen in het actiegebied ligt als het antibioticumgebruik van slechts een enkel bedrijf (te) hoog ligt. Er wordt rekening gehouden met praktijksituaties op een bedrijf waarbij dierenartsen zich genoodzaakt zien incidenteel antibiotica voor te schrijven.