Publicaties

Rapporten SDa-expertpanel

Het SDa-rapport 'Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016'; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen

SDa-rapport, mei 2017 (incl. revisies)

Figuur 1 en 2 uit dit rapport zijn hier apart te downloaden

SDa-notitie Zinkoxide

Standpunt SDa-expertpanel met betrekking tot gebruik van zinkoxide in speenbiggen, april 2017

 

Het rapport vindt u hier
 

 

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren'

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren' uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014. Onderaan de brief behorend bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij paarden'

Het SDa-rapport 'Antibioticumgebruik bij paarden' uitkomsten van een survey onder dierenartsenpraktijken over de jaren 2012 t/m 2014. Onderaan de brief behorend bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.

SDa-rapport ‘Relaties tussen antibioticagebruik en voorkomen van resistente micro-organismen’

SDa-rapport, februari 2016
Onderaan de brief behorende bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.


 

Het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014’; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’

SDa-rapport, 21 mei 2015
In de brief behorende bij het SDa-rapport, vindt u een link naar het rapport.

 

Het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2013’; Trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen’

SDa-rapport, 17 juni 2014, revisie 9 september
Lees hier de SDa-beleidsbrief bij dit rapport. 

 

Precisering reductiedoelstellingen

SDa-notitie, november 2011

 

 

Na het verschijnen van het SDa-rapport "Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016" in juni 2017 zijn er nog enkele revisies doorgevoerd. U vindt hier de revisies van september 2017. De revisies van december 2017 vindt u hier.

Na het verschijnen van het SDa-rapport "Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015" in juni 2016 zijn er nog enkele revisies doorgevoerd. U vindt hier de revisies van 13 december 2016. De revisies van december 2017 vindt u hier.

Na het verschijnen van het SDa-rapport in mei 2014 zijn er nog enkele revisies doorgevoerd.
U vindt hier de revisies 1 oktober 2015 bij SDa-rapportage 'Het gebruik van antibiotica in landbouwhuisdieren in 2014'.

Na het verschijnen van het SDa-rapport in juli 2013 zijn er nog enkele revisies doorgevoerd.
U vindt hier de Revisies 1 november 2013 bij SDa-rapportage 'Het gebruik van antibiotica in landbouwhuisdieren in 2012'.

Onderzoek antibioticaregistraties

Onderzoek antibioticumregistratieketen van dierenarts tot sectorsystemen

Onderzoek antibioticumregistratieketen van dierenarts tot sectorsystemen; Rapportage van bevindingen; onderzoek van KPMG in opdracht van de SDa, maart 2016

Onderzoek antibioticaregistraties diersectoren

Inventarisatie antibioticaregistratie dierenartsen, Onderzoek van KPMG in opdracht van de SDa, oktober 2013

Jaarverslag

Wetenschappelijke publicaties - artikelen

Influence of applying different units of measurement on reporting antimicrobial consumption data for pig farms

Femke J. Taverne, J.H. Jacobs, D.J.J. Heederik, J.W. Mouton, J.A. Wagenaar, I.M. van Geijlswijk, and on behalf of the Netherlands Veterinary Medicines Authority (SDa)

BMC Veterinary Research 2015 11:250

Reduction of Veterinary Antimicrobial Use in the Netherlands. The Dutch Success Model

David C. Speksnijder, D.J. Mevius, C.J.M. Bruschke and J.A. Wagenaar

 

Zoonoses and Public Health, April 2015 62(s1)79-87

Antimicrobial prescription patterns of veterinarians: introduction of a benchmarking approach

Marian E.H. Bos, D.J. Mevius, J.A. Wagenaar, I.M. van Geijlswijk, J.W. Mouton and D.J.J. Heederik on behalf of the Netherlands Veterinary Medicines Authority (SDa)

Journal of Antimicrobial Chemotherapy April 2015 70(8):2423-2425

Dose-Response Relationship between Antimicrobial Drugs and Livestock-Associated MRSA in Pig Farming

Alejandro Dorado-Garcia, W. Dohmen, M.E.H. Bos, K.M.H.W. Verstappen, M. Houben, J.A. Wagernaar, D.J.J. Heederik
 

Emerging Infectious Diseases June 2016 21(6):950-959

Modelling concentrations of antimicrobial drugs: comparative pharmacokinetics of cephalosporin antimicrobials and accuracy of allometric scaling in food-producing and companion animals

Femke J. Taverne, I.M. van Geijlswijk, D.J.J. Heederik, J.A. Wagenaar en J.W. Mouton

BioMedCentral Veterinary Research 2016 12:185

Effects of Reducing Antimicrobal Use and Applying a Cleaning and Disinfection Program in Veal Calf Farming: Experiences from an Intervention Study to Control Livestock-Associated MRSA

Alejandro Dorado-Garcia, H. Graveland, M.E.H. Bos, K.M.H.W. Verstappen, B.A.G.L. Van Cleef, J.A.J.W. Kluytmans, J.A. Wagenaar, D.J.J. Heederik.

PLOS ONE, August 25, 2015

Quantitative assessment of antimicrobial resistance in livestock during the course of a nationwide antimicrobial use reduction in the Netherlands

Alejandro Dorado-García, D.J. Mevius, J.H. Jacobs, I.M. van Geijlswijk, J.W. Mouton, J.A. Wagenaar, D.J.J. Heederik

Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2016 71 (12):3607-3619.

 

SDa Signaleringen

De SDa heeft de eerste twee jaar na haar oprichting in het voorjaar 2011 vier Signaleringen uitgebracht.
De eerste Signalering beschrijft de doelen, taken en organisatiestructuur van de SDa. De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij wordt in januari 2012 omgezet in een Raad van Advies voor het bestuur van de SDa. Daarnaast is een (technische) klankbordgroep ingesteld. De SDa constateert in deze eerste signalering de diersectoren in 2011 een goed begin hebben gemaakt met de reductie van antibioticumgebruik, met name door afnemend gebruik tetracyclines. 

In de tweede Signalering geeft de SDa een eerste beoordeling van de gebruikcijfers in de varkens, pluimvee en rundveehouderij. Daarbij definieert de SDa veelgebruikers (en veelvoorschrijvers). 
De SDa benadrukt het belang van uniformering van Europese initiatieven en geeft aan de ontwikkelingen in internationaal verband - waaronder werkgroep European Suveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) op de voet te volgen.

De derde Signalering bevat een overzichtstabel van de bedrijfstypes waar per diersoort een dierdagdosering voor wordt bepaald (pag.12) en beschrijft de verkenning van de benchmark voor dierenartsen. Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven over de ontwikkelingen van verbetertrajecten die de verschillende sectoren samen met de private kwaliteitssytemen aan het opstarten. Dierhouders in het Signalerings- en Actiegebied worden per brief gemaand om samen met hun dierenarts het bedrijfsgezondheidsplan aan te passen en maatregelen te nemen om het antibioticumgebruik terug te dringen.

In de vierde - en laatste- SDa-Signalering wordt ruim aandacht besteed aan de werkwijze van de SDa, de formulering van benchmark, de monitoring van de gegevenskwaliteit en het toezicht op de verbetertrajecten die door verschillende sectoren ingesteld zijn om het veelgebruik van antibiotica terug te dringen. 

U kunt de vier SDa-Signalering hieronder eenvoudig downloaden. Vanaf 2014 houdt de SDa geinteresseerden op de hoogte middels een nieuwsbrief:de SDa-Signaal. Wilt u ook op de hoogte blijven van de voortgang in de aanpak van de reductie van het antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief.